Belle By Night:

in het voorjaar (maart)

Sinksen:

7de zondag na Pasen

Belle Kermis:

eerste zondag na 15 augustus, tenzij 15 augustus een zondag is, is het de 15 augustus kermis

Parochiefeesten:

eerste weekend van septembeer

dagen van de landbouw:

half september

Dauwtrip:

2de zondag van oktober