De kernleden van het "Comité Belle 2000" anno 2011:

 

 

Erevoorzitter:

Broeder De Kimpe Frans

Voorzitter:

Van Den Steen Jozef

Secretaris/Penningmeester:

Van Hecke Freddy

Archivaris:

Cooreman Peter

Bibliothecaris:

Verhelst Alfons

Leden:

Saeys Edward

Cooreman André

Caudron Wim

Schuddinck Johan

Van Der Poten Wim

Heuvinck Ivan