Over ons

Het ontstaan van onze vereniging.Overeenkomst, opgesteld bij het oprichten van een feitelijke vereniging. 

 

Naam van de vereniging:

Comité Belle 2000

 

Datum van oprichting:

12 mei 1998

 

Doelstelling:

Het Culturele Erfgoed en de Volkse elementen van de gemeente Denderbelle beschermen en herwaarderen.

De algemeen historische en heemkundige aspecten aan de oppervlakte brengen.

Bestaande feestelijkheden activeren, waarbij we als prioriteit stellen de herwaardering van de jaarlijkse Sinksenbedevaart met aanverwante feestelijkheden.

 

De stichters van deze vereniging waren:

 

Voorzitter:

Broeder Frans De Kimpe, Mottekenstraat

 

Secretaris/Penningmeester:

Van Hecke Freddy, Kapellenstraat

 

Persverantwoordelijke:

De Rop Marc, Visstraat

 

De kernleden:

Beeckman Kris,Bertstraat

Bosteels Hugo, Kramwegel

Cooreman André, Hofstraat

De Wit Jan, St-Maartenstraat

De Wolf Yvonne, Kapellenstraat

Saeys Edward, Veer

Van Baeveghem Paul, Molenveldstraat


De kernleden van het "Comité Belle 2000" anno 2014:


Uitreiking eremedaille voor verdienstelijk lid aan Broeder Frans De Kimpe en Freddy Van Hecke .

 

De voorzitter neemt ontslag om gezondheids – en fysieke reden .

 

Jozef Van Den Steen wordt als nieuwe voorzitter gekozen, zijn mandaat vangt aan op 1 januari 2014

 

Erevoorzitter:

Broeder De Kimpe Frans

Voorzitter:

Van Den Steen Jozef + contactpersoon GRC

Secretaris/Penningmeester:

Van Hecke Freddy

Archivaris:

Cooreman Peter

Bibliothecaris:

Verhelst Alfons


Saeys Edward (verzamelen opzoekwerk)

Cooreman André 

Caudron Wim (website)

Schuddinck Johan (reserve GRC)

Van Der Poten Wim